Huvudägare säljer 20% i 24SevenOffice Scandinavia AB till svenska institutioner

Spotlightnoterade 24SevenOffice Scandinavia AB:s norska huvudägare 24SevenOffice AS har sålt 11,1 miljoner aktier motsvarande 20,1 procent av aktierna i 24SevenOffice Scandinavia AB till Robur Ny Teknik, Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond, Nordea Fonder och Humle Småbolagsfond.

24SevenOffice AS genomför försäljningen för att öka likviditeten samt bredda och förstärka ägarbasen i 24SevenOffice Scandinavia AB. Försäljningen sker efter att flera små- och microcapfonder approcherat 24SevenOffice AS med önskemål om att köpa aktier.

Den norska huvudägaren bedömer att transaktionen gynnar samtliga aktieägare i 24SevenOffice Scandinavia AB. Spotlight Stock Market har även godkänt frånsteget från det ”lock up”-avtal som huvudägaren ingick i samband med listningen av 24SevenOffice Scandinavia AB i december 2017.

”Det är en tydlig kvalitetsstämpel att välrenommerade svenska institutioner går in som ägare i 24SevenOffice Scandinavia. Det gynnar alla aktieägare, men framförallt bygger det förtroende hos nuvarande och potentiella kunder vilket underlättar bolagets tillväxt”, säger Karl-Anders Grønland, styrelseordförande i 24SevenOffice AS.

Försäljningen genomfördes till en kurs i paritet med måndagens stängningskurs, 8,00 kronor. Humle Kapitalförvaltning som sedan tidigare är näst största ägare i 24SevenOffice Scandinavia AS, ökar sitt ägande.

24SevenOffice AS äger efter transaktionen 32,5 miljoner aktier motsvarande ca 59,0 procent av aktierna i 24SevenOffice Scandinavia AB, efter att tidigare ha ägt ca 79,0 procent.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 31 800 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com