Disciplinnämnden ålägger 24SevenOffice Group AB (tidigare 24SevenOffice Scandinavia AB) att till Spotlight Stock Market betala ett vite om 225 000 kronor.

Beslut 

Disciplinnämnden ålägger 24SevenOffice Scandinavia AB, att till Spotlight Stock Market betala ett vite på tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor. 

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil. 

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på Spotlights hemsida.  

Stockholm den 3 juni 2021 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare samt synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm.  
Läs mer på www.spotlightstockmarket.com