Gosol Energy Group AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Gosol Energy Group AB (”Bolaget” eller ”Gosol”) är en svensk helhetsleverantör av energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar för såväl privatpersoner som företag.

Gosol grundades 2018 och bolaget tillhandahåller idag ett brett och heltäckande utbud av produkter och tjänster inom energilösningar så som solcellsanläggningar, batterilagring och laddinfrastruktur. Huvudmålet är att betjäna en bred målgrupp som innefattar allt från privatpersoner, lantbrukare och bostadsrättsföreningar till företag och större industrier. Bolaget är idag verksamt i södra och mellersta Sverige och har som avsikt att expandera till ytterligare geografiska områden inom den svenska marknaden där uttalade regioner som man avser att expandera till i närtid är Jönköping, Örebro och Kalmar. Gosols målsättning är fortsätta växa inom solcellsinstallationer, men också att etablera sig som en helhetsleverantör inom batterilagring och laddinfrastruktur.

Gosol avser med sin notering på Spotlight Stock Market att fortsätta sin tillväxtresa organiskt och genom en notering skapa en ökad kännedom om bolaget samt möjligheter för incitamentsprogram för anställda, vilket bedöms gynna Gosol vad avser möjligheten att attrahera och behålla kompetent personal.

Jimmy Stensson, VD för Gosol Energy Group AB, kommenterar

Det finns idag många företag som jobbar med solceller, laddboxar och batterilager men det är ytterst få, om än några, som kan kombinera hög organisk tillväxt, lönsamhet och samtidigt vara ledande inom kundnöjdhet. Med den kommande börsnoteringen i sikte fortsätter GoSol att fokusera på ett bra kundbemötande, innovation och leverans av högkvalitativa produkter och tjänster som möter dagens och morgondagens energibehov.”

Notering på Spotlight Stock Market
Gosol Energy Group AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market.
Första handelsdag beräknas bli den 28 november 2023.

Information om aktien
Kortnamn: GOSOL
ISIN: SE0020845071
Beräknad första handelsdag: 28 november 2023

Bolagets hemsida: www.gosol.se

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannes Hermansson

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 077

listings@spotlightstockmarket.com