Spotlight: Calmark Sweden AB avnoteras från Spotlight Stock Market/ Calmark Sweden AB is delisted from Spotlight Stock Market

(for English version, please see below) 

Calmark Sweden AB (”Bolaget”) har ingett en egen ansökan om konkurs hos Karlstad tingsrätt vilket har godkänts. Bolaget har den 6 mars 2024 meddelat genom pressmeddelandet ” Calmark Sweden AB:s konkursansökan beviljad och konkursförvaltare utsedd”. Med anledning av det har Spotlight Stock Market beslutat att avnotera Calmark Sweden ABs aktier (CALMA) samt tekningsoptionen CALMA TO 4 efter marknadens stängning idag den 7 mars, 2024.   

Calmark Sweden ABs aktie är handelsstoppad sedan den 5 mars, 2024. Handeln kommer inte återupptas.  

Spotlight  
08-511 68 000  
E-post: backoffice@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Calmark Sweden AB is delisted from Spotlight Stock Market  

Calmark Sweden AB (”Company”) has filed for bankruptcy at Karlstad tingsrätt which has been approved, please see the pressrelease ” Calmark Sweden AB:s konkursansökan beviljad och konkursförvaltare utsedd”. Due to this, Spotlight Stock Market has decided to delist Calmark Sweden ABs share (CALMA) and the equity warrant, CALMA TO 4 today March 7, 2024, after the market close.  

The trading in Calmark Sweden ABs share has been halted since March 5, 2024. The trading will not be resumed.  

Spotlight Stock Market  
+ 46 8-511 68 000   
E-mail: backoffice@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight  

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com