CHROMOGENICS: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 78 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, föreslår en företrädesemission som vid full teckning kommer att tillföra bolaget 77,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Likviden är avsedd att finansiera och möjliggöra en offensiv expansion av Converlight på den europeiska marknaden samt investeringar inom produktionsprocessen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är garanterad till 78 procent, varav 3 procent avser teckningsförbindelser och 75 procent avser garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden, uppger bolaget.

Innehav av en aktie på avstämningsdagen berättigar till tre teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 0:60 kronor.

Teckningsperioden löper från den 28 januari till den 15 februari 2019.

Emissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som ska äga rum den 17 januari 2019.