Climeon tänker göra riktad nyemission på upp till 5 miljoner aktier

Climeon offentliggör avsikt att göra riktad nyemission om upp till 5 miljoner B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Carnegie och Pareto har anlitats för att utreda förutsättningarna för detta genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som också kommer bestämma teckningskursen.

Nettolikviden avses användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen.

Därtill ska man påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bruttomarginalen samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad.

Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar, skriver bolaget.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire