CLS: Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO3 och TO4

Sista dag för handel med Clinical Laserthermia Systems AB:s (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är den 28 maj 2021 och stoppdagen är den 1 juni 2021. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 förväntas vara den 1 juni 2021.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 28 maj 2021. Stoppdagen är den 1 juni 2021 och aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 3 juni 2021.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 (”Teckningsoptionerna”). Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer ske mellan 11 april 2022 – 25 april 2022.Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 kommer ske mellan 11 april 2023 – 25 april 2023. Första dag för handel i Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market förväntas vara 1 juni 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021, kl 08:30 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.