Coeli Real Estate Fund I AB startar emission 4

Finansinspektionen har den 15 januari 2018 godkänt och registrerat Coeli Real Estate Fund I AB´s värdepappersnot och sammanfattning som upprättats inför emission 4.

I syfte att anskaffa kapital till nya fastighetsinvesteringar har styrelsen i Coeli Real Estate Fund I AB, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 1 mars 2017, beslutat att starta emission 4. Beslutet är i linje med tidigare prospekt som registrerats hos Finansinspektionen. Emissionen pågår från den 16 januari 2018 till och med den 27 februari 2018. Sista likviddag för emissionen är den 2 mars 2018. Teckningskursen är 272 kr per aktie.

Emissionen är riktad till allmänheten och förväntat kapitaltillskott är ca 20 miljoner kronor.

Värdepappersnoten och sammanfattningen samt anmälningsbroschyren för emission 4 finns att tillgå på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se


Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 15:e januari 2018 klockan 17:00