Colabitoil förstärker forskning & utveckling

Colabitoil Sweden AB förstärker teamet för forskning och utveckling kring råvaror för framställan av biodrivmedel och HVO.    

Colabitoil växer och förstärker organisationen med flertalet personer. Inom forskning och utveckling välkomnar vi Shiromini Gamage som kommer att arbeta med anpassning av biobaserade produkter i processen för framställan av biodrivmedel och HVO.

– Vi är glada att förstärka teamet med Shiromini  som  Industridoktorand genom KK stiftelsen och Colabitoil.  Tjänsten delas mellan projekt GronaPro på Mitt Universitet och Colabitoil och innefattar verifiering och optimering av mikrober i nedbrytning av biomassa för framställan av fria fettsyror,  säger VD, Jan Nordlöf.

Shiromini kommer närmast från GrönaPro projektet på Mittuniversitetet, Mastersprogrammet i miljökemi på Umeå Universitet, och har yrkeserfarenhet från AkzoNobel Pulp & Performance och Department of Agriculture i Sri Lanka.

Jan Nordlöf, VD
Telefon 0771-185961
E-post jan.nordlof@colabitoil.com

HVO100 – Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel. HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel.

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com