Colabitoil Sweden AB har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) meddelar härmed att bolaget har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget. Inför den planerade noteringen avser Colabitoil även att genomföra en nyemission om 19,8 MSEK före emissionskostnader. Noteringen på AktieTorget är förutsatt av att den fastställda lägstanivån om cirka 14,2 MSEK i nyemissionen uppnås. Teckningstiden för nyemissionen är planerad att inledas den 2 november 2017 och avslutas den 16 november 2017. Bolaget har inför nyemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen. Memorandum finns tillgängligt på bolagets ( www.colabitoil.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Sedermera Fondkommissions ( www.sedermera.se ) respektive hemsidor.

Om Colabitoil och den planerade nyemissionen

Colabitoil bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företag och konsumenter, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100. HVO100 är ett premiumdrivmedel för dieselmotorer, som är 100 procent förnyelsebart och fossilfritt, där råvaran består av restprodukter. Produkten erbjuds till samma pris som konventionell diesel. Colabitoil tillhandahåller HVO genom inköp från Neste Oil med ambitionen att bidra till framtidens fossilfria samhälle. Bolaget levererar i dagsläget till över 200 leveranspunkter, utöver de 35 egna tankanläggningarna. Bolaget förväntas under 2017 nå en omsättning på cirka 280-320 MSEK.

Colabitoil står inför en expansion av verksamheten och har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Bolaget vill fortsätta att utveckla dess stationslägen samt arbetet med företagskunder och dessutom bygga ut distributionsnätet för att därigenom kunna öka leveranser till befintliga kunder. Därutöver vill bolaget också utveckla varumärket mot konsumentmarknaden genom marknadsföring, kommunikation och fler publika stationer för att öka tillströmningen av nya kunder. För att möta efterfrågan vill Colabitoil öka takten på etableringar av egna tankanläggningar och avser därför att ta in tillväxtkapital genom en nyemission om 19,8 MSEK inför planerad notering på AktieTorget i december 2017.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 2 – 16 november 2017.
Teckningskurs: 33,00 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 aktier, motsvarande 5 280 SEK.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 600 000 aktier, motsvarande 19 800 000,00 SEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 430 000 aktier, motsvarande 14 190 000,00 SEK.
Antal aktier innan nyemission: 8 254 378 aktier.
Värdering (pre money): cirka 272 MSEK.
Teckningsförbindelser : Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen.
Notering på AktieTorget: Första dag för handel i Colabitoils aktie är beräknad att bli den 12 december 2017.
ISIN-kod: SE0007815386.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter för Colabitoil att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Se nedanstående schema för bolagets roadshow.

Datum och tid Arrangemang Adress och ort Anmälan
7 november 2017, kl. 11:30 – 13:00 Investerarlunch i Göteborg Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36, Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se
8 november 2017kl. 12:00 – 13:15 Investerarträff hos AktieTorget AktieTorget,Mäster Samuelsgatan 42, plan 3,Stockholm Anmälan sker till: inbjudan@aktietorget.se
10 november 2017Kl. 11:30 – 13:00 Investerarträff i Malmö Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via www.sedermera.se
16 november 2017,kl. 07:30 – 19:00 Sedermeradagen Stockholm Waterfront Congress Centre,Nils Ericsons Plan 4,Stockholm Anmälan sker via www.sedermeradagen.se
Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum finns tillgängligt på bolagets ( www.colabitoil.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Sedermera Fondkommissions ( www.sedermera.se ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information, besök www.colabitoil.com.