Compodium International AB (publ) publicerar delårsrapport 1 april – 30 juni

Det svenska SaaS-bolaget Compodium International AB (publ) publicerar idag delårsrapporten för andra kvartalet 2022.

   ”Vi kan uppvisa ett stabilt resultat med en nettoomsättning som ökat med 10 % mot motsvarande halvår 2021, samtidigt som vi kan visa en ökad soliditet från 57,8 % till 72,9 %. Detta är ett resultat av nya kunder, ett starkt fokus på effektivitet och den nyemission vi genomförde i samband med vår notering i november 2021.”  

April – juni 2022 (jämförelse samma period föregående år) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 MSEK (10,2).  

 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 0,4 MSEK till 4,4 MSEK (4).  

 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 16,1 MSEK (18,9).  

 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,2 MSEK (-4,8).  

 • Resultat efter skatt uppgick till -6,5 MSEK (-5,9).  

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 SEK respektive -0,61 SEK (-0,76 respektive -0,76).  

 • Antalet verksamma medarbetare i bolaget uppgick vid periodens utgång till 35 st (31) inklusive konsulter.  

Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av en försenad produktlansering av Vidicue 4.0, ett medvetet beslut att rekrytera ökad kompetens samt avskrivningar tillskrivna tidigare förvärv.  

Januari – juni 2022 

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 MSEK (20).  

 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 1,4 MSEK till 8,1 MSEK (6,7).  

 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,9 MSEK (-7,6).  

 • Resultat efter skatt uppgick till -14,7 MSEK (-9,8).  

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,42 SEK respektive -1,38 SEK (-1,25 respektive -1,25).  

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

För mer information

Lin Nordström

Investor Relations/CMO

lin.nordstrom@compodium.com

+46 8 24 12 00

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.