Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Lipidor AB:s noteringsemission som tecknades till 540 %

Den 13 september 2019 avslutades teckningstiden i Lipidors AB:s noteringsemission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 25,2 MSEK tecknades till cirka 136 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 540 %. Lipidor tillförs därmed totalt cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.

Lipidors VD Ola Holmlund kommenterar:
”Vi befinner oss i slutfasen av en Fas III studie och har flera projekt som är på väg in i klinik de närmsta åren. Det stora intresset att investera i vår verksamhet matchar det intresse vi sett bland partners och patienter för våra läkemedelskandidater. Med den framgångsrika emissionen i ryggen kan vi öka utvecklingstakten för vårt värdeskapande arbete”

Kort om Lipidor
Lipidor AB är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se