Cortus Energy har fastställt konverteringskursen för konvertibeln KV1 till 26 öre

Förgasningstekniksbolaget Cortus Energy meddelar att konverteringskursen för den andra konverteringsperioden för konvertibeln KV1 har fastställlts till 26 öre. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 22 december till 30 december 2020.
Innehavare av konvertibler äger rätt att för varje ägd konvertibel konvertera en konvertibel till 1,92 aktier. Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år.

Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 50 öre per konvertibel, jämte upplupen periodränta om 10 procent. Återbetalningen sker här per 7 januari 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire