Croisette säljrådgivare åt Midroc Contracting som avser att avyttra industriportfölj 2020

Midroc Contracting AB har för avsikt att avyttra en industriportfölj som inkluderar nio industrifastigheter i södra och västra Sverige under hösten 2020. Croisette Real Estate Partner agerar rådgivare åt säljaren.

Fastigheterna utgörs av en industriportfölj om cirka 20 900 m² i uthyrningsbar area, fördelat över nio fastigheter i orterna Göteborg, Lysekil, Stenungsund, Varberg, Hässleholm och Åstorp. Portföljen genererar en kombination av ett starkt kassaflöde och stor utvecklingspotential. Potentiella köpare ges möjligheten att lämna indikativa bud på portföljen alternativt en eller flera bestämda budenheter. Försäljningen sker med ett undantag i bolagsform.      

Vi är glada över att ha fått förtroendet att bistå Midroc Contracting i denna försäljning. Vi ser en stark efterfrågan för denna typ av fastigheter och ser fram emot en dialog med både internationella, nationella och lokala aktörer, säger Alexandra von Segebaden, Director på Croisette Real Estate Partner. 

För mer info kontakta·

Alexandra von Segebaden
Director Transactions Malmö, Croisette Real Estate Partner 
Tel: 0706 – 96 46 73
alexandra.vonsegebaden@croisette.se

Midroc Contracting ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2019 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4 000 medarbetare.

Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande rådgivare och företräder fastighetsbranschens mest progressiva kunder. Bolagets hängivna och engagerade medarbetare erbjuder kvalificerad och långsiktigt hållbar rådgivning inom transaktion, värdering & analys, lokalförmedling, kompetensförsörjning samt förvaltning. Croisette är rikstäckande med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad och Uppsala.