Crowdsoft under sammanslagning med Flowscape – Peter Reigo ny VD för Crowdsoft

Peter Reigo, grundare av och VD för Flowscape AB, har som en del i processen av sammanslagningen mellan Crowdsoft och Flowscape utsetts till ny VD för Crowdsoft Technology AB. Han efterträder Anders Jönsson som övergår till egen verksamhet.

”Peter har visat att han är en driven entreprenör genom etableringen av Flowscape vilka på några år tagits från idé till verklighet med omsättning över 20 miljoner kronor och ett 60 tal kunder varav 15 globala företag. Hans engagemang att göra affärer och se möjligheter för kunder att öka sin effektivitet och även skapa en attraktivare modern arbetsplats gör Peter väl lämpad att ta bolagen vidare till kommersiell framgång”, säger Henrik Tjernberg, ordförande i Crowdsoft.

”Förutom att fortsätta driva båda bolagens kundcase framåt med kraft, fokuserar vi just nu på att se hur de två verksamheterna ska integreras inför den formella sammanslagningen, vilket sker inom kort”, säger Peter Reigo.

Peter Reigo har arbetat i IT- och informationsindustrin i mer än 25 år med erfarenhet från stora företag som Ericsson och Scania. Han är tekn.lic. inom elektronik och civilingenjör i mekanik vid KTH i Stockholm. Peter startade Flowscape 2011 ihop med Johan Hägerlöf och har varit VD under hela företagets tillväxtresa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Crowdsoft / Flowscape

Ordf Henrik Tjernberg                                                                                                    VD Peter Reigo

Tel: +46 70 582 13 04                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: henrik.tjernberg@msab.com                                                                              Email: peter.reigo@flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

Hemsida: www.flowscape.se