Crown Energy AB återförs från observationsavdelningen

Den 10 november 2016 placerades aktierna i Crown Energy AB (”Bolaget”) under observation då Bolaget samma dag offentliggjorde att man ingått avtal om förvärv av ESI Group SA, vilket innebar en väsentlig förändring av bolagets verksamhet. Den offentliggjorda affären förutsatte godkännande av bolagsstämma i Crown Energy AB och upprättande av prospekt.

Bolaget har nu offentliggjort ett prospekt som beskriver koncernen och den tillkommande verksamheten samt slutfört registrering av de aktier som tillkom i samband med affären. Mot denna bakgrund har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Crown Energy AB till ordinarie notering.

Information om det berört instrumentet:

Listningsnamn: Crown Energy

Kortnamn: CRWN

ISIN-Nummer: SE0004210854

Instrument-ID: 1DHN

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.