Prospekt för Arjo AB (publ) offentliggjort

Getinges helägda dotterbolag Arjo AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende upptagande av handel av bolagets aktier av serie B. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Likt Getinges aktier av serie A kommer Arjos aktier av serie A inte att noteras.

Prospektet kan erhållas från Getinge och SEB och hålls tillgängligt på Getinges webbplats www.getinge.com och på SEB:s webbplats för prospekt www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mattsson, Getinge
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Kornelia Rasmussen, Arjo
Executive Vice President
Marketing Communication and Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 58 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com
Om Getinge 
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.