DevPort AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB

Press release  •  31 januari, 2019, 10:00 CET 

DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har genom sitt helägda dotterbolag ADIGA AB den 31 januari 2019 förvärvat 34 procent av aktierna i KVA Control System AB.

DevPort AB (publ) meddelande den 14 december 2018 att de genomfört förvärvet av teknikkonsult-företaget ADIGA AB. Innan förvärvet ägde ADIGA AB, nedan kallat ”ADIGA”, 66 procent av aktierna i dotterbolaget KVA Control System AB. KVA Control System AB bedriver teknisk konsultverksamhet inom produktutveckling för fordonsindustrin.  ADIGA har den 31 januari 2019 genomfört ett förvärv av de återstående 34 procenten av aktierna i KVA Control System AB. ADIGA äger, till följd av förvärvet, samtliga aktier i KVA Control System AB.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019, kl. 10:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.