DEVPORT VILL TILL FIRST NORTH, PREL HANDELSSTART 7/12

STOCKHOLM (Direkt) Devport, ett utvecklings- och teknikkonsultbolag med fokus på fordonsindustrin, ansöker om listning på First North.

Listningen på Nasdaq First North Premier beräknas preliminärt till den 7 december, enligt ett pressmeddelande.

Teckning av B-aktier i den nyemission bolaget genomför inför listningen pågår 10-30 november. Teckningskursen är fastställd till 35 kronor per aktie vilket ger Devport en värdering på cirka 157 miljoner kronor före emissionen. Nyemissionen beräknas tillföra bolaget cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och så kallad certified adviser är Avanza Bank.

Devport sysselsätter cirka 300 personer på fyra orter i Sverige, Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm.