DEVPORT: VILL VÄXLA UPP, MÅL MER ÄN DUBBLA OMS 3-5 ÅR – VD

STOCKHOLM (Direkt) Den snabbväxande utvecklings- och teknikkonsulten Devport vill växla upp tempot ytterligare och siktar på att mer än dubbla omsättningen till 500 miljoner kronor inom 3-5 år.

Det säger Devports vd Nils Malmros i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen på Nasdaq First North, där handeln inleds torsdagen den 7 december.

“Vi känner att vi måste fortsätta växa, kanske i en ännu högre takt än vi har gjort, för att kunna försvara vår position och ytterligare förstärka våra ramavtal”, säger han och påpekar att Devport “kanske har haft branschens största tillväxt bland teknikkonsulter”, om man tittar på bolag i samma storleksordning.

Devports huvudkunder finns inom fordonsindustrin och bolagets verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: produktutveckling, produktionsutveckling och inbyggda system, där områden som aktiv säkerhet, självkörande bilar, hybridteknologi och infotainment ingår.

Bolaget har cirka 285 personer sysselsatta på fyra orter; Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm. Under helåret 2016 växte Devport med cirka 37 procent och prognosen för helåret 2017 är att intäkterna ska öka med cirka 50 procent till 232 miljoner kronor.

De senaste åren har tillväxten skett organiskt, men nu vill Devport lägga i en högre växel. Det är en av anledningarna till den förestående noteringen på Nasdaq First North.

“Vi vill få tillgång till kapital för att växa snabbare och genomföra förvärv. Av tillväxten framöver ser vi att 20-30 procent ska kunna ske genom förvärv”, säger Nils Malmros.

Ett annat skäl till att Devport börsnoteras är att bli mer synligt och öka attraktionskraften på rekryteringsfronten.

Emissionen, som görs inför First North-listningen och tillför bolaget cirka 15 miljoner kronor, beskrivs som offensiv. Målsättningen är att fortsätta att visa en “god lönsamhet” framöver och prognosen för innevarande helår indikerar en rörelsemarginal på 7-8 procent, enligt Nils Malmros.

Vad är en “god lönsamhet”?

“Min bedömning är att vi kan ligga kring 8 procent, och om den blir 9 eller 10 procent så är det bra”, säger han.

Nils Malmros bedömer att vinstmedel framöver plus emissionen om 15 miljoner kronor ska räcka ett tag för att kunna göra intressanta förvärv.

Kan det bli aktuellt med ytterligare nyemissioner?

“Vi har inga sådana planer, men det är klart att skulle vi på sikt hitta ett väldigt intressant förvärv som vi inte skulle klara av att göra finns ju möjligheten att vända sig till aktiemarknaden.”

Största hotet mot Devports tillväxtambitioner är en kraftigare global nedgång eller finansiell kris i fordonsindustrin, som skulle dra ned fordonstillverkarnas behov av konsulttjänster. I samma andetag säger Nils Malmros att Devport är bra positionerade även om det skulle bli kris, men bolaget kan inte se några konjunkturnedgångar i sina prognoser.

Devport-vd:n uppger att han är trygg med målen.

“Målsättningen är fullt realistisk. Fortsätter vi att rekrytera i samma takt som vi har gjort kommer vi att nå de här målen inom tre år bara genom organisk tillväxt”, förklarar han.

Ambitionen är också att bredda verksamheten utanför fordonsindustrin och expandera mer inom bland annat telekom och medicinteknik. Bland konkurrenterna nämner han de betydligt större teknikkonsulterna ÅF och Hiq.

Har ni någon chans mot dessa större, etablerade bolag?

“När du bryter ned det till enskilda konsultmarknader och branscher så är vi fullt jämförbara med ÅF, exempelvis vid vårt Göteborgskontor, och vad gäller inbyggda system och it möter vi Hiq. Vi tar marknadsandelar”, säger han.

Nils Malmros påpekar också att Devport har som ambition att på sikt dela ut 25-50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna, under förutsättning att det också finns utrymme att göra önskade förvärv.

När kan det bli aktuellt med utdelningar?

“Det är bolagsstämman som avgör utdelningen så klart. Jag tror att stämman som kommer nu på våren 2018 anser att det är opassande att dela ut pengar strax efter en nyemission. Frågan kanske är mer aktuell för stämman 2019, men det är ren spekulation från min sida. Jag hoppas att vi ska kunna generera vinstmedel som både räcker till förvärv och utdelning.”

I samband med listningen på First North görs även en spridningsemission, där 33 procent av befintliga aktier säljs till allmänheten. Teckningskursen i emissionen var fastställd till 35 kronor per aktie.

Enligt ett pressmeddelande på måndagen uppger Devport att erbjudandet övertecknades och att bolaget tillförs cirka 5.000 nya aktieägare, varav cirka 100 är anställda i bolaget.

Efter spridningsemissionen, och lösen av köpoptioner till vd Nils Malmros, kommer grundarfamiljen SEBI Holding (med Emelie och Sofia Kroona som ägare), att ha omkring 27 procent av kapitalet i Devport och cirka 40 procent av rösterna i bolaget.

Swedbank Robur, som har tecknat i spridningsemissionen, blir efter erbjudandet näst störst i ägarlistan (med 9,8 procent av kapitalet och 8,0 procent av rösterna) följt av vd Nils Malmros och styrelseordförande Per Rodert.

Avanza har agerat finansiell rådgivare och bookrunner i samband med erbjudandet och noteringen.