Dr Sannas offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på Nordic MTF

Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

Styrelsen för Dr Sannas har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Finland att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Vidare har styrelsen för Dr Sannas ansökt om notering av Bolagets aktier på Nordic MTF (”Noteringen”). Syftet med Erbjudandet och Noteringen är att bland annat att sprida ägandet i Bolaget och stärka Dr Sannas varumärke.

Erbjudandet i korthet:

  • Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 166 667 nya B-aktier som tillför Bolaget högst cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Styrelsen har även beslutat om ytterligare en nyemission som innebär att Bolaget vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden kan tilldela högst 55 555 ytterligare B-aktier, motsvarande högst cirka 1,0 MSEK.
  • Erbjudandepriset uppgår till 18,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om cirka 23,3 MSEK före Erbjudandet.
  • Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 december till och med den 19 december 2017. Leverans av tilldelade aktier sker snarast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 3, 2018.
  • Styrelsen för Dr Sannas har ansökt om att Bolagets aktier ska noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till den 26 januari 2018.

Bakgrund och motiv
Dr Sannas har haft en stark tillväxt under Bolagets historik, med lansering av ett antal nya naturliga hudvårdsprodukter under varumärket Dr Sannas det senaste året. Bolagets ambition är att år 2018 lansera minst tolv nya naturliga hudvårds- och hälsoprodukter, vilket Bolaget anser borgar för en fortsatt snabb utveckling av verksamheten.

För att kunna fortsätta denna tillväxt och våg av nya produktlanseringar framöver samt stärka Dr Sannas varumärke ytterligare, genomför Bolaget nu Erbjudandet med den efterföljande Noteringen. Bolaget avser att använda anskaffat kapital för ytterligare marknadsföring av varumärket Dr Sannas och dess produkter. Därutöver möjliggör ett utökat rörelsekapital större lager. Detta är något som behövs ifall Dr Sannas produkter ska finnas hos större aktörer, vilket är ett av Bolagets kortsiktiga mål.

Dr Sannas tillväxtambitioner och breddade produktutbud gör att Bolaget kontinuerligt tar ny mark och mot bakgrund av detta bedömer Dr Sannas att noteringen med tillhörande kapitalanskaffning är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Daniel Ehdin, medgrundare och VD för Dr Sannas kommenterar:
”Det är med glädje och spänning som Dr Sannas nu tar nästa steg i sin expansionsresa. Efter ett händelserikt år med lyckade produktlanseringar och kraftig omsättningsökning blickar vi nu fram emot en fortsatt snabb och expansiv framtid. Välkomna att teckna aktier och var med och skapa framtiden inom naturliga hälso- och hudvårdsprodukter tillsammans med oss.”

Memorandum och anmälningssedel
Memorandum och anmälningssedel hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.drsannasab.se, Invesdor Oy:s webbplats www.invesdor.com/drsannas, samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats www.mangold.se.

Rådgivare
Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 708 624 740

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden. www.drsannas.com

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

2 thoughts on “Dr Sannas offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på Nordic MTF

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.