Diagonal Bio AB meddelar sista dag för handel med BTA

Diagonal Bio AB:s (”Diagonal” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 15 december 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 2 januari 2023 och stoppdag är den 4 januari 2023.

I december 2022 genomförde Diagonal en företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 2,6 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitterades 25 616 971 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 2 januari 2023 och stoppdag är den 4 januari 2023. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 9 januari 2023.

Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Diagonal Bio till 34 765 634 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 476 563,40 SEK.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB bistått Bolaget som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Diagonal, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, CEO
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.