DICOT GODKÄNT FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET

STOCKHOLM (Direkt) Läkemedelsbolaget Dicot har godkänts för handel på Aktietorget och första dag för handel väntas bli den 20 juni.

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner, som erektionsproblem, för tidig utlösning samt minskad lust.

Bolaget står nu inför att tillverka Libiguin i större skala och sedan genomföra de toxicitetstester och studier som krävs för att nå myndigheternas godkännande av klinisk prövning. I samband med noteringen genomförs en spridningsemission på cirka 11,3 miljoner kronor med huvudsyftet att använda kapitalet till det prekliniska utvecklingsprogrammet samt stärka upp organisationen för att kunna genomföra det utvecklingsprogram och aktiviteter som krävs för kliniska prövningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskurs i emissionen är 5:15 kronor per aktie och teckningsperioden löpet 2-24 maj.

Bolagets värdering (pre-money) uppgår till 26,5 miljoner kronor.