Entella IT AB väljer att ställa in noteringen på AktieTorget som skulle ha skett den 2 maj 2018.

Då intresset har varit lägre än förväntat har bolaget valt att avvakta med noteringen. Inga avräkningsnotor har eller kommer att skickas ut, vilket  betyder att inga likvider kommer att dras ifrån de som valt att teckna sig.
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Tony Selin
VD Entella IT AB 
Telefon: 070-884 43 84 
E-post: ​tony.selin@entella.com