Förlängning av teckningstiden i Entella IT AB:s nyemission till den 23 april 2018

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i Entella IT AB:s nyemission till den 23 april 2018.

”Vi vill ge potentiella aktieägare lite mer tid för att besluta om deltagande i nyemissionen och förlänger därför teckningsperioden”, säger Tony Selin, VD.  

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs: 5,50 kr

Teckningstid: 20 mars – 23 april 2018

Offentliggörande av utfall: 26 april 2018 (preliminärt)

Beräknad likviddag för teckning: 2 maj 2018 (preliminärt)

Emissionsbelopp: 6,6 Mkr  

Bolagsvärdering: 29,7 Mkr, pre-money

Fullständig information om pågående nyemission finns tillgängligt på bolagets (www.entella.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Tony Selin

VD Entella IT AB

Tel: +46 70 884 43 84

Email: tony.selin@entella.com

Om Entella IT AB

Entella är ett IT-konsultbolag med över 30 års erfarenhet inom digital utveckling. Bolagets affärsidé är att leverera kundunika IT-lösningar som skapar mervärde och ökar affärsnyttan för kunderna.

www.entella.com


Förlängning av teckningstiden i Entella IT AB:s nyemission till den 23 april 2018

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i Entella IT AB:s nyemission till den 23 april 2018.

”Vi vill ge potentiella aktieägare lite mer tid för att besluta om deltagande i nyemissionen och förlänger därför teckningsperioden”, säger Tony Selin, VD.  

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs: 5,50 kr

Teckningstid: 20 mars – 23 april 2018

Offentliggörande av utfall: 26 april 2018 (preliminärt)

Beräknad likviddag för teckning: 2 maj 2018 (preliminärt)

Emissionsbelopp: 6,6 Mkr  

Bolagsvärdering: 29,7 Mkr, pre-money

Fullständig information om pågående nyemission finns tillgängligt på bolagets (www.entella.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Tony Selin

VD Entella IT AB

Tel: +46 70 884 43 84

Email: tony.selin@entella.com

Om Entella IT AB

Entella är ett IT-konsultbolag med över 30 års erfarenhet inom digital utveckling. Bolagets affärsidé är att leverera kundunika IT-lösningar som skapar mervärde och ökar affärsnyttan för kunderna.

www.entella.com