Dr Sannas AB (publ) kommenterar mediepåståenden

Medier har under den senaste veckan rapporterat att bolaget Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas AB” eller ”Bolaget”) anmälts till tillsynsmyndigheter för påstådda brister i verksamheten. Med anledning av rapporteringen önskar Dr Sannas AB göra följande klargörande:

        Vi kan bekräfta att vi missat att utföra en så kallad livsmedelskontroll vilket är en formell, men likväl obligatorisk, process som samtliga bolag som säljer livsmedelsklassificerade produkter ska genomgå. Felet är åtgärdat och Stockholm stads miljöförvaltning kommer att genomföra sin formella kontroll under kommande vecka. Det finns självklart inga ursäkter, vi kan bara beklaga att denna punkt förbisetts av oss, säger Daniel Ehdin, VD för Dr Sannas AB.

När det sedan gäller påståendet om att det pågår en granskning av Konsumentverket gällande otillåten marknadsföring, så är det dock en uppgift som Dr Sannas AB, trots flera samtal med Konsumentverket, inte kan få bekräftad. Konsumentverket bekräftar förvisso att det finns en anmälan, mot bolaget från december, men myndigheten har ännu inte fattat beslut om att inleda en eventuell granskning. Vad Dr Sannas AB kan förstå av samtalen med Läkemedelsverket har inte heller denna myndighet fattat några som helst beslut om att inleda ett tillsynsärende.

Livsmedelsverket i sin tur meddelar att den anmälan mot bolaget som inkom i slutet av 2017 kommer att lämnas utan åtgärd eftersom den gäller ett område där verket inte har tillsynsansvaret.

Samtliga anmälningar är gjorda av en och samma person och gäller en provprodukt, ett så kallat sköldkörtelspaket som lanserades i november månad, och som bolaget sedan dess fattat beslut om att upphöra att saluföra.

        Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på kritiken att och tog därför det säkra före det osäkra och drog därför tillbaka paketet. Först tillfälligt men den 1/2 fattades beslutet att stoppa produkten permanent. Att konsumentverket ännu inte fattat beslut om de avser att inleda en granskning eller inte, spelar i det sammanhanget mindre roll. Vi strävar alltid efter vår produktinformation och marknadsföring ska vara 100 procent korrekt.

Det så kallade sköldkörtelspaketet är en provprodukt som funnits under en begränsad period och som är sammansatt av underleverantörers produkter. Det är med andra ord inte en produkt som utvecklats av Dr Sannas AB.

        En poäng med vår börsresa är just att med nytt kapital göra oss mindre beroende av andra leverantörers produkter och produktlöften. Genom börsintroduktionen kan vi satsa ännu hårdare på vår egen produktutveckling, vilket ökar kontrollen av de aktiva substanser som används. Det innebär med viss automatik också att riskerna för felaktigheter i marknadsföringen minskar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden, www.drsannas.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

Dr Sannas AB-img