Ecohelix försäkrar 30 MSEK i bryggfinansiering och arbetar vidare mot fullskalig biopolymerproduktion

Bioteknikföretaget Ecohelix fick in nytt kapital på 30 MSEK i en finansieringsrunda som avslutades i slutet av juli. Största investerare i denna bryggrunda är Molindo Energy och Almi Invest GreenTech, som fortsätter att vara ankarinvesterare. Ägarbasen växer också bland annat genom att ledande befattningshavare investerar i företaget. 

Ecohelix har en patenterad teknologi för att producera högpresterande biopolymerer från sidoströmmar av massaindustrin. 

Föreaget fortsätter med sitt plan att starta volymproduktion av högpresterande och hållbara biopolymerer i början av 2025. Just nu planerar Ecohelix en fullskalig produktionsanläggning vid Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Under det första halvåret 2022 har Ecohelix kommit långt med förberedelser för andra produktionsanläggningar och nya partnerskap med stora massaindustriföretag och applikationstillverkare. Målsättningen är att vara en stor aktör inom nya material inom den cirkulära ekonomin inom en snar framtid.

“Vi har en stark investerarbas som visar förtroende för vår vision. Vi vill ersätta skadliga oljebaserade polymerer med högpresterande och hållbara träbaserade biopolymerer. Vår teknik är färdig, patenterad och testad hos stora och trovärdiga företag. Vi har en banbrytande teknik och vi är övertygande om att vi kan göra positiv skillnad i hur vi producerar varor och produkter som används i vår vardag – produkter inom förpackningar, hemvård och kosmetika. Vi är redo att gå upp i fullskalig produktion, säger Petri Oinonen, grundare och VD för Ecohelix.

“Ecohelix är ett företag med mycket stor potential med en patenterad teknologi som omvandlar icke-använda restströmmar från massaindustrin till högpresterande biopolymerer. Ecohelix biopolymerer är ett resultat av intensiv akademisk forskning, vision, innovation, affärstänkande och utförande med begåvade människor och visionära partners. Vi är glada över att vara bland de första investerarna i Ecohelix och stödja visionen och växa tillsammans med företaget”, tillägger Morgan Sadarangani, styrelseordförande för Ecohelix och VD för Molindo Energy.

Nästa steg i Ecohelix resa är att påbörja byggandet av den första produktionsanläggningen i Domsjö och att lansera nya partnerskap med kemibolag som tar produkten till marknad.

Petri Oinonen, VD och grundare
email: petri@ecohelix.com
tel: +46 70 563 2892
www.ecohelix.se

Ecohelix är bioteknik- och ingenjörsföretaget. Vår teknologi utnyttjar naturlig, enzymatiska processen för att skapa högpresterande polymerer. Ecohelix biopolymerer kan ersätta olje- och livsmedelsbaserade komponenter i förpacknings-, bygg- och textilindustrins produkter och skapa mycket hållbara, utsläppsreducerande produkter.

Ecohelix samfinansieras av EU:s Horizon 2020-program. Företaget har också fått finansiering från Bio Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU) under Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 837866.