EcoRub AB: Aktier utgivna av EcoRub med anledning av optionslösen är nu registrerade

EcoRub AB avslutade den 25 mars teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 5. Lösen av teckningsoptionerna tillförde EcoRub 10,0 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 0,1 MSEK.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket tisdag den 12 april 2022. Stoppdag för interimsaktierna i Euroclear blir den 21 april. Därmed finns de nya aktierna på depå/VP-konto den 25 april 2022.

Genom emission har antalet aktier i Ecorub av serie B ökat med 41 721 323 stycken till 296 349 567 aktier. Aktiekapitalet ökade samtidigt till 592 687,495 kronor och inte som tidigare kommunicerat 7 408 739,175 kronor.

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning, 3Dprinting och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.