Ekobot: aktien ned i premiären på First North

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter cirka en timmes debuthandel på handelsplattformen Nasdaq First North stod Ekobot-aktien i 17:90 kronor och teckningsoptionen i 1:57 kronor, vilket innebar en nedgång på cirka 19 procent för paketet jämfört med teckningskursen när bolaget sålde så kallade units inför noteringen.

Den nyemission på 20,5 miljoner kronor som jordbruksrobotbolaget gjorde inför sin notering tecknades till 189 procent.

Emissionen bestod av units där varje unit innehöll två aktier och en teckningsoption. Teckningskursen på 44 kronor per unit, motsvarande närmare 22 kronor per aktie, värderade bolaget till 31,8 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Ekobot ska få lantbrukare att byta bekämpningsmedel mot robotar. Marknaden är ung, men i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt nyligen sade bolagets vice vd Erik Jonuks att det förestående teknikskiftet är större än när hästar och oxar byttes ut mot traktorer.

“Lantbruket står inför en mängd olika problem och ett av de stora problemen är att de förväntas producera lika mycket livsmedel på samma mark men med mindre insatsmedel. Det enda sättet att lösa det på är att öka precisionen och det är här som roboten kommer in”, sade Erik Jonuks.

Det finns redan ett par konkurrenter med liknande teknologi som Ekobot. Erik Jonuks menar dock att det stora teknikskiftet som står för dörren kommer att rymma fler aktörer och att det inte nödvändigtvis behöver vare en nackdel att inte vara först på plan.

“Det är egentligen större än när man gick från hästar och oxar till traktorer. Det är en större teknisk förändring. Av den anledningen tror vi att vi har en väldigt bra position som en ‘second mover'”, sade han och tillade:

“Vi har en extremt hög precision i det vi gör, det vill säga robotsystemet kan på millimetern när angripa och bekämpa ogräs med det mekaniska verktyget och samtidigt hålla en god verkningsgrad.”

Affärsidén bygger på att lantbrukare hyr roboten på en kontraktstid på 12 till 36 månader. Optimal odlingsareal för en robot är 10 hektar – över det behövs fler robotar och under är det svårt att få lönsamhet för jordbrukaren om inte flera närliggande jordbrukare går ihop i ett gemensamt maskinbolag.

I dagsläget har Ekobot dialog med framförallt svenska odlare, men även holländska, inom bolagets nisch som framförallt är radodlade grönsaker.

Försäljningsarbetet kommer framförallt att ske i form av direktförsäljning eftersom bolaget är beroende av att ha en nära dialog med slutkunderna under kommersialiseringsskedet. Men samtal förs även med partners för att kunna få fart på försäljningen under 2023, även mot den europeiska marknaden. Bolaget har som målsättning att vara kassaflödesneutrala vid utgången av 2023, och kunna uppvisa vinst 2024.

“Det hänger ihop med vår affärsmodell. Eftersom kunden köper det som en tjänst leder det till att vi behöver periodisera våra intäkter. Det ger oss å andra sidan ett väldigt bra kassaflöde”, sade Erik Jonuks.

Augment Partners var finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och har även utsetts till så kallad Certified Adviser i samband med noteringen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med erbjudandet.