IPO: DELIVEROO PLANERAR EMISSION VÄRD 1 MDR GBP

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den brittiska restaurangmatleveranstjänsten Deliveroo, i samma skrå som Delivery Hero och Uber Eats, avser genomföra en emission av nya aktier till ett värde av 1 miljard pund i samband med börsnoteringen i London.

Det framgår av ett noteringsprospekt.

Noteringen av Deliveroo ser ut att bli den största på över sju år, enligt Reuters, och det aktuella prospektet har skickats ut som del av marknadsföringen för den stundande börsnoteringen.

Av prospektet framgår också att Deliveroos ägare kommer tillåtas sälja en viss mängd aktier i noteringen, vilket kan innebära att börsnoteringen blir en transaktion än större än 1 miljard pund.

Vid en finansieringsrunda i januari värderades Deliveroo till 5 miljarder pund. Amazon är en av bolagets storägare.