Elektrifiering av ICAs transporter mellan städer – elektrifierade butiksleveranser till ICA-butiker i Skåne

Nyhet

2022-08-25

ICA Sverige fortsätter med fler viktiga steg mot netto noll klimatpåverkan och fossilfria transporter. I höst kommer flera ICA-butiker i västra och södra Skåne att få sina leveranser från ICAs lager i Helsingborg elektrifierade inom ramen för ICAs samarbete med Volvo Lastvagnar. Lastbilen som tas i drift inom kort är en förserielastbil med längre räckvidd som möjliggör transport mellan städer. Fordonet ingår i REEL-projektet som är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar.

Lastbilen som nu tas i drift är en förserielastbil som ännu inte tillverkas i serieproduktion, vilket gör att driften kommer att vara extra värdefull att utvärdera för både ICA och Volvo Lastvagnar. Med en längd inklusive släp på 25 meter och kylaggregat för lastutrymmet beräknas ekipaget nå en räckvidd på ca 20-25mil per laddning, med marginal för oväntade händelser. Med möjlighet till snabbladdning på upp till 250kW blir regionala godstransporter möjliga och efterhand som laddinfrastrukturen för tunga fordon byggs ut kommer de dagliga körsträckorna också att kunna utökas. Laddning av lastbilen kommer främst att ske på den nyligen invigda laddstationen vid Volvo Truck Center i Helsingborg.

−Vi har verkligen sett fram emot att få ta del av dessa nya och större eldrivna lastbilar från Volvo Lastvagnar som gör att vi kan utöka vår användning till nya områden och uppdrag. Denna lastbil är början på vad vi ser kommer att bli en växande andel elektrifiering av våra transporter under de kommande åren, säger Emma Lindström, Logistikdirektör, ICA Sverige.

– Vi är stolta och glada över att ICA nu tar denna tunga Volvo FH Electric i bruk. Tillsammans kan vi snabba på införandet av effektiva, fossilfria transportlösningar. Precis som ICA har vi tydliga hållbarhetsmål, där huvudfokus är att hjälpa till att minimera våra kunders utsläpp medan de utför sina transportuppdrag så energieffektivt som möjligt för att minska den totala energianvändningen, säger Ebba Bergbom Wallin, affärsområdeschef elektromobilitet, Volvo Lastvagnar Sverige.

En viktig del avsamarbetet mellan ICA Sverige och Volvo Lastvagnar handlar om eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom städer och även för längre sträckor mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik.

Detta fordon ingår i REEL-projektet som är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket och drivs av CLOSER, samverkansplattform inom logistik och godstransporter.

Fakta Volvo FH Electric för ICA Sverige:

– Volvo FH Electric 6 x 2

– Vid projektstart 44 tons totalfordonsvikt, inklusive släp

– Batterier med 540kWh

– Kundanpassat skåp med kylaggregat som drivs av lastbilens batteri

– Volvo FH Electric trailerdragare startar i serieproduktion hösten 2022 och som jämnlastare våren 2023.

Bakgrund

ICA Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter inleddes i november 2020. ICA och Volvo Lastvagnar har till stor del gemensam syn på behovet av utveckling och satsning. ICA har en offensiv ambition gällande fossilfrihet, stort behov av effektivitet och kvalitet i transporter, påverkan på transportbranschen samt en ambition att driva utveckling och ligga i framkant.

ICA Sverige och Volvo Lastvagnar har lång erfarenhet av att arbeta för att minska miljöpåverkan från sina verksamheter.ICA Gruppenhar som mål att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025. Målet ska uppnås genom att bland annat investera i ny teknik och undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se
ica.se, icagruppen.se

ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Med fokus på mat och måltider vill ICA Sverige göra varje dag lite enklare. De cirka 1300 fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva. ICA Sverige har avtal med handlarna om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och ICA.se