Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Nexam Chemicals företrädesemission

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt...