Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Göteborg den 16 november 2022 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med företagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag att dess medgrundare, professor Magnus Essand och Docent Di Yu, har fått totalt 7,65 MSEK i finansiering från Cancerfonden för att stödja forskning kring CAR T-celler på Uppsala universitet.

Elicera kommer inte att vara en direkt mottagare av finansieringen. Resultaten av Essands och Yus forskning kan dock bidra till designen av, och förenklad administration i, Eliceras kommande kliniska studier som undersöker dess CAR T-pipeline.

”Tilläggsfinansieringen från Cancerfonden är ett bevis på den banbrytande forskning som våra medgrundare bedriver vid Uppsala universitet. De potentiella resultaten av deras forskningsprojekt kommer inte bara att lägga värdefull grund för Eliceras CAR T-program, utan också förhoppningsvis leda till utvecklingen av ännu mer effektiva behandlingar för cancerpatienter i framtiden”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera Therapeutics.

Professor Magnus Essand, som ansökte i egenskap av forskare på Uppsala universitet, har fått 5,25 MSEK i finansiering för att stödja forskning kring hur man ytterligare kan utrusta IL13Ra2-riktade CAR T-celler med en molekyl för att möjliggöra intravenös administrering och målsökning av hjärntumörer. Denna forskning kommer eventuellt att påverka Eliceras ELC-401-program vars planer omfattar en potentiell klinisk studie i glioblastom. Behandling av glioblastom administreras normalt intrakraniellt, vilket är en svår och dyr behandling jämfört med andra administreringsmetoder. ELC-401-projektet har, förutsatt ett framgångsrikt utfall, potential att administreras intravenöst och därigenom skapa en kliniskt mer tillgänglig behandling med en bredare patientmålgrupp.

Docent Di Yu, som också ansöker i egenskap av forskare på Uppsala universitet, har fått 2,4 MSEK i finansiering för att stödja screening av viktiga prediktiva data från Eliceras kommande kliniska studie inom B-cellslymfom med CAR T-programmet ELC-301. Potentiellt kan det nya forskningsprojektet leda till 1) identifiering av biomarkörer för att bättre välja patienter med fenotyper som är kvalificerade för framgångsrik ELC-301-behandling; 2) förbättring av CAR T-tillverkningsprocessen för att uppnå en ökad kvalitet på CAR T-celler.

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om ELC-301
ELC-301 en CD20-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom. ELC-301 har förstärkts med bolagets iTANK-plattform för aktivering av mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer. En klinisk fas I/II-studie väntas initieras under våren 2023 i samarbete med Uppsala Universitet.

Om ELC-401

ELC-401 är en IL13Ra2-riktad CAR T-cellsterapi, beväpnad med iTANK-plattformen, för behandling av en rad olika solida tumörer. Inledningsvis har företaget för avsikt att använda ELC-401 vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer, men Elicera ser potential för behandling av ytterligare solida tumörer som exempelvis tjocktarmscancer, pankreascancer och melanom.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se