Ellinor Ehrnberg blir ny vd för koncernbolaget Smoltek Innovation AB

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att bolaget har anställt Ellinor Ehrnberg som vd för Smoltek Innovation AB, med tillträde första oktober. Ellinor har under det senaste året har varit affärsområdesansvarig för Smoltek Innovation men kommer nu att axla rollen som vd i det helägda koncernbolaget.

Ellinor Ehrnberg har under det senaste året varit affärsområdesansvarig och interim chef för det helägda dotterbolaget Smoltek Innovation AB, och har även ingått i Smolteks ledningsgrupp. I och med anställningen, från och med 1 oktober 2021, tar Ellinor även över rollen som vd för koncernbolaget fullt ut. Detta innebär att Smoltek säkrar värdefull kunskap och erfarenhet inom sin fortsatta satsning på nya teknikinnovationer baserade på bolagets patentskyddade nanoteknikplattform, där bland annat utveckling av helt ny teknologi för elektrolysörer är det område där bolaget har kommit längst i sina kontakter med marknaden.  

– Ellinor har mycket bred erfarenhet från vår typ av processer, att gå från idégenerering till utveckling av ny teknik i teknikintensiva bolag. Detta gör att jag och styrelsen är oerhört glada över möjligheten att få anställa henne som vd för Smoltek Innovation, då hon besitter kunskaper som vi nu säkrar på lite längre sikt och som förhoppningsvis leder till affärer inom elektrolysörområdet, såväl som inom andra applikationsområden, säger Smolteks tillförordnade vd Marie Landfors.

– Jag är väldigt glad att få leda det spännande arbetet med att försöka ta Smolteks teknologi till nya applikationsområden. Vi ser en mycket stor potential inom vätgasområdet, men precis som alltid i dessa tidiga skeden räknar vi med att vi stöta på okända tekniska utmaningar. Därför är det extra viktigt att vi lyckas knyta starka samarbetspartners till oss, och det är i denna dynamik min erfarenhet blir väsentlig för kommande affärer, säger Ellinor Ehrnberg, tillträdande vd för Smoltek Innovation AB

Om Ellinor Ehrnberg 
Ellinor har över 30 års erfarenhet från olika globala roller inom innovation, affärsutveckling, strategi, bolagsförvärv, forskning, försäljning och företagsledning – huvudsakligen med fokus på tillväxt och ny teknologi. Hon har en bakgrund från ledande roller främst inom SKF men även från Husqvarna, Mölnlycke Health Care, RISE och Arthur D Little. Ellinor är i grunden utbildad civilingenjör i industriell ekonomi på Chalmers. Hon har även en master i robotteknik från Imperial College samt en doktorsexamen från Chalmers på temat företagsstrategi och marknadsutveckling vid teknikskiften och radikala innovationer.

Om Smoltek Innovation 
Smoltek Innovation AB är ett helägt dotterbolag till Smoltek Nanotech Holding AB vars inriktning är vidareutveckling, samarbeten, finansiering och licensiering av applikationsområden inom industrisektorer där Smolteks patentskyddade nanoteknologiplattform utgör grunden till nya och förbättrade materialtekniska lösningar. De första identifierade områdena där Smoltek ser potential är energilagringssystem, elektrolysörer till vätgasbaserade system samt bioelektroder. Smolteks kolnanofiberbaserade teknikplattform kan till exempel utgöra grunden för nya membranbaserade applikationer inom energilagring och energikonvertering med förbättrad prestanda jämfört med dagens teknik. För exempelvis elektrolysörer skulle bolagets teknik kunna bidra till yteffektivare elektroder vilket skulle ge effektivare produktion i anläggningar som producerar vätgas, där man då kan producera vätgas till lägre kostnad alternativt minska storleken på anläggningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: marie.landfors@smoltek.com 
Telefon: +46 760-52 00 53
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 68 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market.