ABB tillhandahåller automations- och elektrifieringsplanering för Nordic Iron Ores nya gruva i Sverige

Nordic Iron Ore har valt ABB för att utforma processtyrning och ledningssystem för en framtidssäkrad, heldigitaliserad gruvdrift i Blötbergets järnmalmsgruva

Det globala teknikföretaget ABB har tillhandahållit konsultation för gruvdesign och rekommenderad leveransomfattning inför öppnande av den tidigare gruvan i Blötberget nära Ludvika i Dalarna. Gruvan, som har varit stängd sedan 1979, återupptas av gruvföretaget Nordic Iron Ore och övergår nu från projekteringsfasen till anläggningsfasen.

ABB:s rekommendation gäller automation, digitalisering och elektrifiering för långsiktig, säker, hållbar och effektiv gruvdrift. Teknikleverantören har analyserat en detaljerad genomförbarhetsstudie från Nordic Iron Ore och har gjort betydande framsteg med definitioner och leveransomfattning för gruvans automation och elektrifiering.

Vid planeringen av gruvdesignen använder ABB sitt omfattande utbud av elektrifierings- och automationslösningar, ingenjörskunskaper, digitala applikationer och samarbetstjänster inom ramen för ABB Ability™ MineOptimize. ABB Ability™ MineOptimize integrerar enskilda gruvlösningar till ett säkert och strukturerat anläggningsövergripande system som optimerar alla stadier i livscykeln – från design och byggande till drift och underhåll – för alla slags dagbrott eller underjordsgruvor och processanläggningar.

ABB:s automationslösningar och digitala lösningar lever upp till de utmaningar det innebär att utforma och utveckla en ny gruva med bland annat det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA och den molnbaserade lösningen ABB Ability™ Genix Dashboard, som stödjer digitaliserade arbetssätt med rapporter och ökad transparens. Ett annat exempel är ABB Ability™ Operations Management System, som maximerar samordningen mellan veckoproduktionsplaner och dynamiska situationer i gruvan för högre produktivitet, effektivitet och maximal lönsamhet. ABB har också undersökt kraven på elektrisk infrastruktur för Blötberget omfattande bland annat ytplacerade och underjordiska behållare, ställverk och transformatorer.

”Gruvdrift och stödindustrin till denna är en betydande del av den svenska ekonomin, med några av de mest avancerade och effektiva gruvverksamheterna i världen”, säger Lennart Eliasson, vd för Nordic Iron Ore. ”Det finns många utmaningar när man öppnar en ny gruva. Vi vill utnyttja den starka tekniska kunskap som finns i Sverige för att öppna en gruva med låg miljöpåverkan som också är konkurrenskraftig och säker. Det tidiga engagemanget från ABB som har erfarenhet av att arbeta med innovativa gruvor i Sverige säkerställer att konstruktion och planering av gruvan kan ta ett betydande steg framåt och med förbättrad noggrannhet i prognosen för kostnader och intäkter.”

”ABB kan tillhandahålla stöd på ett tidigt stadium i gruvutvecklingen för elektrifiering och automation, och vi samarbetar rutinmässigt med gruvföretag från inledande genomförbarhetsstudier till full utveckling”, säger Björn Jonsson, Hub Manager på ABB Process Industries. ”Gruvor i Sverige använder sig redan framgångsrikt av lösningar från ABB med det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA och det integrerade ABB Ability™ Ventilation Optimizer.”

Blötberget planeras för driftstart under 2024. Järnmalmsgruvan var i drift fram till 1979, då den stängdes till följd av låga järnmalmspriser. Nordic Iron Ore bildades 2008 med huvudsyftet att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg och att undersöka potentialen för Väsmanfältet, som tillsammans utgör Ludvika gruvor i södra Dalarna.

Nordic Iron Ore och ABB fortsätter utvecklingen av projektet och har nyligen tecknat en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete i Blötberget.

ABB har djup branschkunskap, spetsteknik och global och lokal expertis inom projektledning, konstruktion och digital omställning som ett resultat av 130 års arbete med gruv- och mineralindustrin.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.
 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 augusti 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com