#21-80 Transfer Group AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktier utgivna av Transfer Group AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till måndagen den 30 augusti 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Transfer Group
Kortnamn: TRNSF
ISIN-kod: SE0011870757
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: TRANSFERGR/SH
Instrument-ID: 8CPH
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 117 369 813
Första dag för handel: 2021-08-30
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.