Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Swedbank i samband med Logisteas riktade nyemission (ABB) om cirka 250 miljoner SEK

Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om cirka 250 miljoner...