Emilshus valberedning 2023

Enligt beslut vid årsstämman 2022 i Fastighetsbolaget Emilshus AB har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningens medlemmar är: 

  • Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB (valberedningens ordförande)
  • David Mindus, utsedd av AB Sagax
  • Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Erik Borgblad, med mailadress erik.borgblad@born.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2023. Fastighetsbolaget Emilshus AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09:15 den
5 oktober 2022.

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – www.emilshus.com