Emissionens utfall och listning

Frill Holding AB (“Frill” eller “Bolaget”) publicerar utfallet i samband med teckningsperioden som avslutades den 14 juni. Bolaget har genom en spridningsemission och en riktad emission till större befintliga investerare mottagit cirka 24,5 MSEK i teckningsanmälningar, motsvarande ca 122 % av den efterfrågade storleken på kapitalanskaffningen. Båda emissioner genomfördes under samma villkor.

Bolagets målsättning är att listas under tidig höst.

Frill förbereder ansökan till Nasdaq First North. Inför den planerade listningen har Frill genomfört en spridningsemission till allmänheten, samt en riktad emission direkt till kvalificerade investerare under samma villkor. Med det inkommande kapitalet kan Bolaget bedriva intensifierad marknadsbearbetning i USA, England och Europa. Frills produkter har mottagits med stort intresse runtom i världen, inte minst i USA som har varit den drivande kraften bakom Frills förmåga att dubbla antalet återförsäljare under första kvartalet 2018 (från cirka 280 stycken till cirka 600).

Flera aktörer och kunder efterfrågar nya smaker och produkter. Därför kommer en del av det anskaffande kapitalet användas till utveckling av nya glassmaker samt utforskning av nya produktkategorier inom frozen foods-segmentet, vilket görs möjligt av den anpassningsbara teknologiplattform som Frill har.

Om Frill Holding AB

Frill Holding AB grundades i mars 2014 som en avknoppning från Zendegii Retail-koncernen, baserad i London. Företagets fokus är utveckling av innovativa och hälsosamma livsmedel inom fryssegmentet. Efter flera år av forskning och innovation har Frill skapat en unik teknologiplattform med ett brett användningsområde. Frill arbetar för att skapa ett hälsosamt, trovärdigt och globalt varumärke genom att utmana vedertagna sanningar inom en av de mest ohälsosamma livsmedelskategorierna: Glass.

Frills första produktkategori, Frill The Frozen Smoothie innehåller bara frukt, bär och grönsaker. Inget tillsatt socker, inga sötningsmedel eller mejeriprodukter. Sötman kommer enbart från frukterna och bären. Därtill är Frill rik på fibrer, det enda makronäringsämne som de flesta i västvärlden äter alldeles för lite av och vars hälsofördelar blir allt mer omtalade och uppbackade av forskningsresultat. Glassen har hittills lanserats framgångsrikt hos stora återförsäljare i Storbritannien, Sverige och USA. Ambitionen är att etablera varumärket på de europeiska, amerikanska och senare de asiatiska marknaderna.

I september 2017 förvärvade Frill det svenska startup-bolaget Add Nutrition AB, en framgångsrik producent av proteinglass. Förvärvet möjliggör en strategi som kan möta efterfrågan i två snabbt växande livsmedelssegment – Hälso- resp. funktionssegmentet.

Påminnelse: all information som rör Frills Corporate/IR-information kommuniceras hädanefter via www.frillholding.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Khosro Ezaz-Nikpay
VD, Frill Holding AB
E-post: khosro.nikpay@frill.eu