Emissionserbjudande i Conax Group AB

Conax Group AB (publ) erbjuder samtliga ägare av aktier eller optioner (TO2) i Front Ventures AB, att delta i pågående emission där upp till 2 250 000 aktier har reserverats för Front Ventures aktieägare.

Conax genomför nu en pre-IPO där man emitterar totalt 10 000 000 aktier till ett värde av 15 000 000 SEK. Emissionen är garanterad upp till 10 000 000 SEK av Johan Lund (VD i Front Ventures) och Sven Hattenhauer (ordförande i Conax Group AB).

Som en del i denna emission har huvudägaren i Conax Group AB (publ), Julo AS, beslutat att erbjuda upp till 2 250 000 aktier värda 3 375 000 SEK till aktieägarna i Front Ventures AB.

Teckning sker genom köp av Units där varje Unit innehåller 5 000 aktier och kostar 7 500 SEK. Emissionen löper till den 30 december och aktieägarna i Front Ventures har rätt att teckna valfritt antal Units. Vid överteckning kommer tecknade Units att fördelas baserat på aktuellt innehav i Front Ventures vid en framtida avstämningsdag, se bifogat erbjudande för fullständiga detaljer.

Bifogat detta pressmeddelande finns ett investeringserbjudande, en teckningssedel samt en investerarpresentation från Conax Group AB (publ), de senare två dokumenten är på engelska. Samtliga dessa dokument kommer under dagen även finnas för nedladdning på www.frontventures.se.

”Vi ser med tillförsikt på utvecklingen i Conax Group och stöttar helhjärtat bolagets expansionsplaner. För att markera detta har även jag och Sven Hattenhauer som privatpersoner valt att garantera två tredjedelar av den aktuella emissionen.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se