Empir Groups indirekta förvärv av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB har genomförts

Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 13 januari 2023 att Empir genom nyemission förvärvat motsvarande 50 procent av samtliga aktier efter nyemissionen i holdingbolaget ESSNSS AB (“ESSNSS”), som i sin tur ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i mySafety Group AB (“mySafety”), från Litorina Kapital III L.P. samt ett antal nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i mySafety-koncernen. ESSNSS har idag, den 16 januari 2023, genomfört förvärvet av samtliga aktier i mySafety, vilket innebär att Empir således indirekt innehar 50 procent av aktierna i mySafety.  

Som offentliggjordes genom Empirs pressmeddelande den 13 januari 2023 uppgår köpeskillingen för aktierna i mySafety som ESSNSS har förvärvat till 40 MSEK, varav 15 MSEK har erlagts genom kontant betalning och 25 MSEK har erlagts genom säljarrevers som löper med en ränta om 5 procent per år. Lånet, jämte upplupen ränta, ska amorteras vid fyra tillfällen och vara slutligt återbetald den 31 december 2024.

Empir kommer att konsolidera ESSNSS och därmed också mySafety där omsättningen för år 2022 uppgår till cirka 328 MSEK och EBITDA resultatet uppgår till cirka 72 MSEK.

mySafety grundades 1999 och har idag ca 80 anställda i Norden. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige genom bolaget mySafety Försäkringar AB, men mySafety har även en betydande närvaro i Finland, ett fotfäste i Norge samt verksamhetstillstånd i Danmark. Genom partners och egna kanaler riktar sig bolaget huvudsakligen mot tre målmarknader inom B2C; Person, Hem och Fordon, samt små- och medelstora företag inom B2B. År 2021 omsatte mySafety Group cirka 352 MSEK med ett EBITDA om cirka 38 MSEK. mySafety har ägts av Litorina Kapital III L.P sedan 2007.

mySafety uppfann ID-skyddsförsäkringen 2008 och har sedan dess varit nordisk marknadsledare och innovatör inom området Bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Sedan över 20 år har försäkringsbranschen utmanats med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. För mer information, vänligen besök www.mysafety.se

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2023 kl. 16.45 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.