En exklusiv 1-timmes presentation av Lumitos teknik och produkt för potentiella slutkunder i Öresundsregionen

I mitten av februari har patologer, onkologer, forskare med flera bjudits in till Lumitos kontor för en exklusiv presentation av Lumitos digitala avbildningssystem SCIZYS – nästa generations IHC-detektionssystem (immunohistokemisk färgning).

Produktlanseringen är planerad att ske mot svenska och skandinaviska forskningslaboratorier under första delen av 2023, följt av övriga Europa och därefter USA. Med hjälp av Lumitos digitala bilder, producerade genom en ny avbildningsteknik, får forskare inom histologi ett mer komplett underlag för analyser och klinisk diagnostik.

Besökarna kommer att få besöka Lumitos laboratorium och där se en demonstration av SCIZYS instrumentet. 

Tommy Lidström, Ph. D., Postdoc. vid institutionen för strålningsvetenskaper, enhet onkologi vid Umeå universitet kommer att presentera resultaten från en vetenskaplig studie som illustrerar hur Lumitos UCNP teknik kan användas för att mer precist kvantifiera proteinuttryck i vävnadsprover från bukspottkörtelcancer. Studien är avslutad med gott resultat och Tommy Lidström är huvudförfattare till den publicerade artikeln, ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” som är publicerad i Cancer Immunology Research.

– I jämförelse med DAB-färgningar är Lumitos teknik bättre för kvantifiering av signal, eftersom den bruna DAB- färgsignalen blir mättad väldigt snabbt, vilket gör kvantifiering svårare, säger han.

– Det är första gången vi visar vårt instrument i aktion för branschen. Detta är ett viktigt steg för oss i kommersialiseringen av vår produkt. Premiärvisningen sker på vårt kontor och vi har bjudit in professionella inom vårt gebit till tre olika visningar. Jag ser väldigt mycket fram emot detta och också att få höra deras kommentarer, säger Mattias Lundin. Liknande presentationer planeras även att hållas i exempelvis Stockholmsområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.