Enersize drar in nästan 260 000 kronor från utnyttjade teckningsoptioner

Enersize får in cirka 259 884 kronor före emissionskostnader från utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2. Dessa har koppling till fjolårets företrädesemission som innehöll aktier och vederlagsfria teckningsoptioner.

Totalt nyttjades 376 644 teckningsoptioner, motsvarande cirka 1,28 procent av alla teckningsoptioner. Teckningskursen var 0,46 kronor eller 0,4438 euro i Finland.

Nyttjandeperioden för optionerna pågick mellan 31 augusti till 11 september och har således avslutats.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire