Ependion tecknar mångmiljonavtal inom energi

Ependions affärsenhet Westermo kommer att leverera kommunikationsutrustning för transformatorstationer till en större Europeisk eloperatör från sitt irländska dotterbolag, efter att ha tecknat ett strategiskt långsiktigt ramavtal via en systemintegratör.

Den initiala ordern på cirka 28 MSEK motsvarar mindre än en tredjedel av den potentiella volymen av Merlin-routrar som omfattas av ramavtalet.

”Detta avtal bekräftar vår starka position inom energisektorn för stora fjärranslutna elnät där kvalitet och tillförlitlighet är så viktigt. Den djupa tekniska expertis som finns hos vårt team i Dublin och den kvalificerade support de erbjuder utgör tillsammans en utmärkt grund för att vinna partnerskap med stora kunder”, säger Jenny Sjödahl, VD och koncernchef för Ependion.

Westermo kommer att leverera robusta cellulära routrar ur Merlin-serien tillsammans med mjukvara för implementering och driftsättning och lösningen kommer att användas för applikationer såsom uppkoppling och styrning, Smart Grid och IoT. Utrullning kommer att pågå under en treårsperiod som förväntas inledas 2024. Det finns potential för förlängning: kundens mål är att ha tiotusentals aktiva enheter för styrning och datainsamling i ett nationellt elnät inom en femårsperiod.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda för att spela en sådan nyckelroll i detta viktiga strategiska projekt", säger Declan Carew, VD för Westermo Irland. "Som med alla våra lösningar för krävande industriella applikationer kommer vi att leverera en kombination av våra säkra och robusta cellulära routrar med förmåga att fungera som mini-RTU:er och industriella gateways, tillsammans med vår distributionsprogramvara Activator för automatiserad utrullning och driftsättning för storskaliga installationer som denna”, fortsätter Declan.

    

Denna information är sådan som Ependion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-09-12 08:00 CET.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel  +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel  +46 (0)703 35 84 96

   

Ependion AB är en växande global teknikkoncern som erbjuder digitala lösningar för säker kontroll, styrning, visualisering och datakommunikation för industriella tillämpningar i miljöer där tillförlitlighet och hög kvalitet är kritiska faktorer. Bland kunderna finns några av världens ledande företag. Ependion består av självständiga affärsenheter och har en omsättning på över 2,1 miljarder kronor 2022 samt dryga tusentalet medarbetare. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen EPEN. ependion.com