Eric Johansson och Åsa Fredin flyttar sina äganden i K-Fastigheter till svenska kapitalförsäkringar

Eric Johansson, affärsområdeschef Bygg, och Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling i K-Fast Holding AB (publ) har den 26 augusti, genom sina respektive helägda bolag Aalto Holding AB och Åsa Fredin AB, flyttat sina respektive äganden i K-Fastigheter till vardera en svensk kapitalförsäkring, vilket kommer rapporteras i insynsregistret hos Finansinspektionen. Överföringen sker dock internt i Aalto Holding AB respektive Åsa Fredin AB, varför Eric Johanssons och Åsa Fredins innehav i K-Fastigheter förblir oförändrat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Johansson, affärsområdeschef Bygg
e-post: eric.johansson@k-fastigheter.se, telefon: 0790-776 087

Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling
e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 0760-320 357

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 250 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 11,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 400 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com