K-Fast Holding AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari–juni 2021

Färdigställandet av K-Fast Holding AB:s (”K-Fastigheter”) delårsrapport kommer att ske tidigare än beräknat. K-Fastigheter publicerar delårsrapporten för perioden januari–juni 2021 torsdagen den 29 juli, kl 18.00. Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast fredagen den 30 juli 2021, kl 08.30.

Styrelsen i K-Fast Holding AB meddelar att bolaget har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det andra kvartalet 2021 till den 29 juli 2021. Tidigare kommunicerat datum för publicering av delårsrapporten var den 3 augusti 2021.

Den 30 juli 2021 presenterar Jacob Karlsson, VD, och Martin Larsson, CFO, resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på http://www.k-fastigheter.com/for-investerare/presentation.

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på svenska och engelska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.com.

Länk till audiocast (https://tv.streamfabriken.com/k-fastigheter-q2-2021) Länk till audiocasten finns även på www.k-fastigheter.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com