Inbjudan till Kapitalmarknadsdag med K-Fastigheter

K-Fast Holding AB (publ) (”K-Fastigheter”) bjuder in investerare, analytiker, finansiella rådgivare och finansiell media till Kapitalmarknadsdag torsdagen den 2 maj 2024, kl. 09.00. Kapitalmarknadsdagen hålls för att presentera koncernens strategi och affärsplan för perioden 2024-2028. Presentationer kommer att hållas av VD Jacob Karlsson, vice VD och CFO Martin Larsson samt cheferna för koncernens fyra affärsområden. Dessa är Åsa Fredin, projektutveckling, Stefan Paulsson, prefab, Eric Johansson, bygg samt Martin Johannesson, förvaltning.

Under dagen ges möjlighet för åhörarna att ställa frågor. Kapitalmarknadsdagen hålls på svenska.

Presentationsmaterial från Kapitalmarknadsdagen kommer finnas tillgängligt på K-Fastigheters webbplats i efterhand.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.
Datum: torsdagen den 2 maj 2024.
Tid: 09.00-13:00 inklusive lunch. Lokalen öppnar kl. 08.30.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen görs genom att maila till johan.hammarqvist@k-fastigheter.se

Sista anmälningsdag är den 29 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 99

K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de fyra affärsområdena projektutveckling, prefab, bygg och förvaltning. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab som också säljer på den externa marknaden. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder nära 4 900 bostäder från Köpenhamn i söder till Gävle i norr och utvärderar löpande nya marknader. Som hyresvärd strävar vi efter att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 14,9 miljarder kronor. Årligt hyresvärde i färdigställt bestånd uppgår till 661 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com