Esen Esports företrädesemission blev övertecknad

Esportbolaget Esen Esports nyemission med företrädesrätt för aktieägarna övertecknades. Nyemissionen tecknades tll 193,5 procent. Bolaget tillförs 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 17,00 miljoner nya aktier och har därefter 34,00 miljoner aktier utestående. Dessutom emitteras 17,00 miljoner teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna lika många aktier i februari till mars 2021.

– Under ledning av vd Johan Grape har Esen redan tagit stora steg under 2020 med förvärvet av Battleriff som en av det viktigaste komponenterna för att skapa ett bolag med stark tillväxt och god lönsamhet där Battleriff-plattformen redan visar sin potential affärsmässigt. Emissionens överteckning visar på att marknaden anser att vi är på rätt väg och att en så hög andel som 86 procent tecknas med företräde får ses som ett kvitto på förtroendet för Esen. Med kapitalet från emissionen kan vi fortsätta investeringen i Battleriff-plattformen och samtidigt aktivt leta kompletterande förvärv, kommenterar styrelseordförande Per Hägerö.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire