Esen Esports handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

Esportbolaget Esen Esports handlas idag den 24 september exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En aktie berättigar till en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit för 60 öre. Varje unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 1:1 till teckningskursen 60 öre per aktie. Teckningstiden löper från 29 september till 13 oktober och handel med teckningsrätter sker den 29 september till 9 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire