Esen Esports upptar ett lån på högst 1,4 miljoner kronor

Esportbolaget Esen Esports har beslutat att uppta ett lån på högst 1,4 miljoner kronor med syfte att tillföra rörelsekapital för utvecklingen av bolagets erbjudanden. Långivarna är Exceca Allocation, Zebub, Magnus Ottosson och Gavald Holdings. Esen styrelseledamot Mikael Larsson är verksam inom Zebub och har därför inte deltagit i beslutet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånen löper till och med den 31 december 2020 och löper med en ränta på 1,5 procent per kalendermånad under låneperioden. En uppläggningsavgift på 5 procent tillkommer. Långivare har möjligheten att deltaga i den företrädesemission som kommunicerats genom att använda teckningsrätter som långivaren innehar vid teckningstlilfället.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire